A nDéanaimid

Tá sainchúram leathan agus ualach oibre ilchineálach ag an Roinn agus ag a cuid gníomhaireachtaí/comhlachtaí gaolmhara. Chun cabhrú le cuairteoirí ar ár láithreán, leagtar faisnéis maidir lenár n-obair amach de réir téama. Chun tuilleadh a léamh faoin méid atá ar bun againn, déan na naisc thíos a chliceáil.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: