Ár nAirí

Ceapadh Alan Shatter T.D. ina Aire Dé Céadaoin, an 9ú Márta, 2011. Tá sé freagrach as Dlí agus Ceart, Comhionannas agus Cosaint.

Ceapadh Caitlín Ní Loinsigh T.D. ina hAire Stáit le freagracht as Míchumas, Comhionannas agus Meabhairshláinte Déardaoin, an 10ú Márta, 2011.


 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: