Ceartas i leith an Aosa Óig, Leanaí agus an Teaghlach

Baineann obair na Roinne le réimse leathan cúraimí sóisialta. I réimse an Cheartais i leith an Aosa Óig, Leanaí agus an Teaghlaigh, áirítear na nithe seo a leanas ar fhreagrachtaí na Roinne:

  • an dlí teaghlaigh a choinneáil faoi athbhreithniú ionas go bhfreagróidh sé do riachtanais na sochaí
  • beartas a chur i bhfeidhm chun tacú le córas cuimsitheach éifeachtach ceartais i leith an aosa óig i gcomhair daoine óga atá i dtrioblóid leis an dlí

 

 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: