Clárúchán Maoine

Is é an tÚdarás Clárúcháin Maoine an t-údarás clárúcháin i gcomhair maoine in Éirinn.

Bunaíodh an tÚdarás ar an 4 Samhain, 2006, faoi fhorálacha an Achta um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006 agus ghabh sé ionad Chláraitheoir na nGníomhas agus na dTeideal mar an údarás clárúcháin. Tá an t-údarás neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Is féidir leat sonraí teagmhála an Údaráis Chlárúcháin Maoine a fháil ar an leathanach Déan teagmháil linn ar shuíomh gréasáin na heagraíochta.