An Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí Tuarascáil Bhliantúil 2010

Leagann an Tuarascáil Bhliantúil seo amach an dul chun cinn a rinne an Roinn ar na cuspóirí a leagadh amach i Ráiteas Straitéise na Roinne 2008-2010, comh maith le forbairtí tábhachtacha agus cuspóirí eile i rith na bliana.

An Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí Tuarascáil Bhliantúil 2010 (PDF - 610KB)