I.R. Uimh. 656 de 2006 - Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006

Rinneadh an tOrdú seo chun críoch éifeacht a thabhairt i ndlí na hÉireann don Treoir maidir le cearta shaoránaigh den Aontas agus daoine dá dteaghlaigh gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát (Treoir 2004/38/CE ). Tagann sé in ionad Rialachán na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) 2006 (I.R. Uimh. 226 de 2006) de thoradh mhéadú an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir 2007.

I.R. Uimh. 656 de 2006 - Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006 (PDF - 170KB)