Tuarascáil ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Aithchóirithe Dlí ar Fheidhmiú na nAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu i 2006

Dhaingnigh Éire Coinbhinisún Chomhairle na hEorpa um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu i ndiaidh an tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu, 1995 a rith agus tháinig sé i bhfeidhm ar 1 Samhain, 1995. Forálann an tAcht an bonn reachtaíochta d’fheidhmiú an Choibhinsiúin idir Éire agus páirtithe eile sa Choinbhinsiún.

D’fhoráil an tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu (Leasú), 1997, d’aistriú daoine isteach sa Stát ar cuireadh pianbhreith thréimhsí príosúnachtaorthu níos mó ná na huasphionóis atá ceadaithe faoi dhlí na hÉireann do chionta ar chomhcosúil.

Is í seo an dara Tuarascáil Bhliantúil déag, curtha i láthair de réir Alt 11 d’Acht 1995, ag tabhairt cuntais ar shonraí cúrsaí a bhaineann le feidhmiú na nAchtanna i 2006.

Tuarascáil ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Aithchóirithe Dlí ar Fheidhmiú na nAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu i 2006 (PDF – 123KB)