An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ráiteas Straitéise 2011-2014

Leagann an ráiteas straitéise amach príomhchuspóirí na Roinne agus na tiomantais agus na gníomhartha atá le feidhmiú ag an Roinn chun na cuspóirí sin a bhaint amach ó 2011-2014.

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ráiteas Straitéise 2011-2014 (PDF - 238KB)