Seoladh Treoirlínte maidir le Tionchar Míchumais

Inniu, rinne an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, Alan Shatter T.D., agus an tAire Stáit um Míchumas, Comhionannas, Meabhairshláinte agus Seandaoine, Caitlín Ní Loinsigh T.D., foilsiú "Treoirlínte le haghaidh Ranna Rialtais: Conas Measúnú ar Thionchar Míchumais a sheoladh" a fhógairt.

 

Ceanglaítear le nósanna imeachta Rialtais go ndéanfadh gach togra tábhachtach a chuirfí faoi bhráid na Comh-aireachta an tiochar ar dhaoine faoi mhíchumas a chur i gcuntas.

 

Agus an fógra á dhéanamh aige chuir an tAire Shatter béim ar an tosaíocht atá tugtha ag an Rialtas don chomhionannas agus dúirt: "Cuireann an Rialtas fáilte roimh na treoirlínte fíorphraiticiúla seo, a d’fhorbair an tÚdarás Comhionannais agus an tÚdarás Náisiúnta Míchumais do mo Roinnse."

 

Thug an tAire an méid seo a leanas dá aire: "Cuideoidh na treoirlínte seo le Ranna Rialtais Plean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí, gona fhócas ar sheirbhísí líne tosaigh d’ardchaighdeán agus cost-éifeachtúil a sholáthar do shaoránaigh, a chur i bhfeidhm. Trí mheasúnú a dhéanamh ar thionchar míchumais cuidítear lena áirithiú go ndéantar cinntí go lánfheasach ar thionchar na gcinntí sin ar dhaoine faoi mhíchumas."

 

Ní mór don Rialtas a áirithiú i 2012, agus ag leanúint ar aghaidh ina dhiaidh sin, go ndéanfar cistí a leithroinnt i gcomhair uas-soláthar seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas, ag féachaint do shrianta foriomlána a dhéanann difear do gach earnáil ag an tráth seo.

 

Cuirfear na Treoirlínte ar fáil ar www.justice.ie.

 

28 Márta 2012

 

CRÍOCH