Foilsíonn an tAire Shatter Tuarascáil Bhliantúil ón gCigire Príosún

D’fhoilsigh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta an tUasal Alan Shatter tuairisc bhliantúil ón gCigire Príosún, an tUasal Michael Reilly inniu.  Baineann an tuarascáil leis an tslí ar fheidhmigh feidhm reachtaíochta an Chigire le linn 2011.

 
D’fháiltigh an tAire roimh an tuarascáil agus dúirt sé, "Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Chigire as a chuid oibre le linn 2011 i dtaca lena chinntiú go dtuigtear dualgais do phríosúnaithe, go ndéantar caighdeánú ar mhodhanna oibre agus as a chomhairle faoi dhea-chleachtas". 

 
Dúirt sé fosta "Tá mé ag súil le Tuarascáil an Chigire a fháil tar éis dó machnamh a dhéanamh ar Ráiteas Straitéise Seirbhís Príosún na hÉireann 2012 -2014 agus a thuairisc chigireachta ina dhiaidh faoi Phríosún Luimnigh. Cuirfidh an Cigire a thuairisc faoina fhiosrúchán reatha faoi Fhoras Naomh Pádraig faoi bhráid chomh maith. Tuigim go bpléifidh tuarascáil an Chigire, tar éis Ráiteas Straitéise Sheirbhís Príosún na hÉireann a bheith foilsithe, roinnt ceisteanna tábhachtacha lena n-áirítear, plódú, fualáin a fholmhú agus bás i bpríosún.


Maidir le bás i bpríosún, d’fhógair mé le déanaí go ndéanfaidh an Cigire Príosún iniúchadh neamhspleách faoi aon bhás a tharlaíonn do phríosúnach i bpríosún de chuid Sheirbhís Príosún na hÉireann.  Déanfar é seo gan aon chlaon in aghaidh aon phróiseas reatha atá ann maidir le hiniúchadh faoi bhás lena n-áirítear fiosrúcháin an Gharda Síochána agus fiosrúcháin an Chróinéara. Déanfaidh an Cigire iniúchadh neamhspleách faoi gach bás a tharlaíonn do phríosúnaigh lena n-áirítear bás de bharr cúiseanna nádúrtha agus féinbhás.

 
Tá Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Chigire Príosún 2011 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais:  www.justice.ie 


22 Bealtaine 2012

Críoch