Páipéar Bán ar an gCoireacht

Tá Páipéar Bán ar an gCoireacht á fhorbairt ag An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais .

Leagfar amach an Páipéar Bán an creat beartais fhoriomláin do straitéisí chun dul i ngleic leis an gcoireacht agus chun í a chosc.

Agus an Páipéar Bán á fhorbairt tá scrúdú á dhéanamh ar an gcur chuige a ghlactar ar fud an chórais maidir le cúrsaí idirghabhála, coisc agus forfheidhmiúcháin, d'fhonn cionta a laghdú agus an pobal a chosaint. Tá comhairliúchán forleathan le daoine den phobal agus le comhlachtaí leasmhara eile mar chuid den phróiseas.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: