Príosúin agus Promhadh

An Rannán um Beartas Príosún agus Promhaidh

Tá an Rannán um Beartas Príosún agus Promhaidh freagrach as treo agus treoir straitéiseach a chur ar fáil do Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus don tSeirbhís Phromhaidh de réir cuspóirí aontaithe beartais.

Déanann an rannán feidhmeanna aireachta freisin i dtaca le príosúin, ina measc:

  • coinní do choistí a thugann cuairteanna ar phríosúin 
  • feidhmiú mar liaison leis an mBord Eatramhach Parúil, le Cigire na bPríosún agus áiteanna coinneála 
  • iarratais a phróiseáil faoin reachtaíocht a bhaineann le hAistriú Daoine atá curtha faoi Phianbhreith 


Tá Aonad an Choimisinéara Síochána faoi choimirce an Rannáin um Beartas Príosún agus Promhaidh freisin. Próiseálann Aonad an Choimisinéara Síochána ainmniúcháin maidir le daoine a cheapadh ina C(h)oimisinéir Síochána.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: