Reachtaíocht, Athchóiriú an Dlí agus AE

Tá an Roinn ag oibriú go dian lena chinntiú go bhfreastalaíonn ár gcuid dlíthe ar riachtanais na sochaí seo againne atá ag athrú go tapa. Is iad na haidhmeanna atá againn:

  • cur leis an gcosaint a thugtar do dhaoine, do mhaoin agus don tsochaí ar an gcoiriúlacht trí athchóiriú leanúnach a dhéanamh ar an dlí coiriúil 
  • ár gcuid dlíthe sibhialta a athchóiriú go leanúnach agus córais rialacháin níos fearr a chur ar bun 
  • deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann athchóirithe an chláir reachtaíochta ár gcuid gealltanas ar leibhéal AE agus idirnáisiúnta


 
Is féidir teacht ar an an bpríomhreachtaíocht ar fad ar láithreán gréasáin Thithe an Oireachtais. Tá Ionstraimí Reachtúla agus táblaí cróineolaíocha na reachtanna le fáil ar láithreán gréasáin an Irish Statute Book.

 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: