Saoráil Faisnéise

Céard is brí le Saoráil Faisnéise?

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm an 21 Aibreán, 1998 agus leasaíodh é an 11 Aibreán, 2003 tríd an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003.
Tá an ceart agat faoi Shaoráil Faisnéise:

  • rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh roinne Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe 
  • a iarraidh go ndéanfaí ceartúchán ar fhaisnéis phearsanta a bhaineann leat atá i seilbh roinne Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe nuair atá sé míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach 
  • na cúiseanna a bhí le cinneadh a rinne roinn Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe a fháil nuair a bhíonn tionchar ag an gcinneadh sin ort. 

Céard iad na taifid ar féidir liom iad a iarraidh faoi Shaoráil Faisnéise?

Féadfaidh tú na taifid a leanas atá i seilbh roinne nó comhlachtaí áirithe a iarraidh:

  • taifead ar bith a bhaineann go pearsanta leat, beag beann ar an uair a cruthaíodh é 
  • gach taifead eile a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán, 1998

Ciallaíonn ‘taifead’ doiciméad páipéir, faisnéis atá stóráilte ar ríomhaire, asphriontaí, léarscáileanna, pleananna, micreascannán, micrifís, ábhar closamhairc, srl.
Níl ort cúis a thabhairt cén fáth gur mian leat taifid ar leith a rochtain, agus ní mór don roinn Rialtais nó don chomhlacht i gceist míniú a thabhairt duit má dhiúltaíonn sí/sé duit taifead ar bith a raibh tú á iarraidh a rochtain. Ní mór cinneadh maidir le d’iarratas Saorála Faisnéise a thabhairt laistigh de 20 lá oibre.

Má tá ceist ar leith agat maidir le hiarratas Saorála Faisnéise a dhéanamh ar an Roinn seo, féach ar Ceisteanna Coitianta maidir le Saoráil Faisnéise.

Le haghaidh faisnéise níos cuimsithí maidir le Saoráil Faisnéise, lena n-áirítear téacs na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, téigh go dtí láithreán Gréasáin an Láraonaid Bheartas SF ag www.foi.gov.ie.

Sonraí Teagmhála

Ba cheart gach iarratas faoi na hAchtanna SF a sheoladh chuig:

Teileafón: + 353 1 602-8202 fo-líne 8408/8417
Íosghlao: 1890 221 227 fo-líne 8408/8417
Facs: + 353 1 602-8652
Ríomhphost: foi@justice.ie  

Seoladh: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Teach Shruthán na Giúise
51 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Fón: + 353 1 6028202 ext. 8408/8417
Íosghlao: 1890 221 227 ext. 8408/8417
Faics: + 353 1 6761837
Ríomhphost: foi@justice.ie 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access to Information on the Environment

 


Access to Information on the Environment (AIE)

European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 to 2011 (S.I. No. 133 of 2007 and S.I. No. 662 of 2011) (hereafter referred to as the AIE Regulations), give legal rights to those seeking to access information on the environment from public authorities. 
Under these regulations, information relating to the environment held by, or for, a public authority must be made available on request, subject to certain exceptions.  The AIE Regulations provide a definition of environmental information; outlines the manner in which requests for information may be submitted to public authorities and the manner in which public authorities are required to deal with requests.

 

How to make an AIE application

When making a request for information under the AIE Regulations, you are required to:
state that the application is being made under the AIE Regulations and submit it in writing or electronic form;
provide your contact details;
state, in terms that are as specific as possible, the environmental information required, and
if you require the information in a specific format or manner of access, you should specify this in your request.  

Fees

There is no initial fee for making an application under the AIE Regulations.  However, the Department may charge a reasonable fee for supplying the information requested.   This may include the costs of compiling, copying, printing or posting of information. There is no charge for applying for an internal review.


It costs 150 euro to take an appeal to the Commissioner for Environmental Information, or 50 euro if you are the holder, or dependent of a holder of a medical card, or a third party appealing the decision to release certain information. 
 
Requirements for dealing with requests
In general, the Department is required to respond to an AIE request within one month of receipt of the request.  Where, due to the complexity or volume of information required, the Department is unable to respond within the one month timeframe, we will write to the applicant within the month, indicating when a response will issue.  This date should not be more than two months from the receipt of the original request. 
If the Department does not have the information requested; it can either transfer the request to another public authority or advise the applicant of where it believes the request should be directed.  In either case, it is required to notify the applicant. 


Appealing a decision

Under Article 11 of the AIE Regulations you have a right to seek an internal review of the initial decision.  You may also request an internal review if you have not received a response within the appropriate timeframe.  An internal review must be requested within one month of receipt of the original decision (the public authority may extend this timeframe but is not required to do so).  There is no charge for requesting an internal review. 
An internal review involves a complete reconsideration of the matter by a member of the staff of the public authority, who may affirm, vary or annul the original decision made. 
A written outcome of the review informing you of the decision, the reason for the decision and advising you of your right of appeal to the Commissioner for Environmental Information, including the time limits and fees associated with such an appeal, will be issued to you within one month of the date of receipt of the request for the review. 
If you are not satisfied with the outcome of the internal review, you can appeal to the Commissioner for Environmental Information (CEI).  You must appeal within one month of receiving the decision on the internal review from the public authority.  However, the Commissioner may extend this time limit in individual cases. 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: