Foilseachán

Straitéis Chorparáideach

Leagann an ráiteas straitéise an Roinn Dlí agus Comhionnais Ráiteas Straitéise 2011-2014 (PDF - 238KB)  amach príomhchuspóirí na Roinne agus na tiomantais agus na gníomhartha atá le feidhmiú ag an Roinn chun na cuspóirí sin a bhaint amach ó 2011-2014.