Na nAchtanna um Aistriú Daoine faoi Phianbreith Tuarascáil Bhliantúil 2010

Tuarascáil an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an tUasal Alan Shatter, T.D., do Thithe an Oireachtas ar Fheidhmiú na nAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu, 1995 agus 1997 maidir leis an tréimhse 1 Eanáir 2010 - 31 Nollaig 2010 (de réir Alt 11 an Achta)

Na nAchtanna um Aistriú Daoine faoi Phianbreith Tuarascáil Bhliantúil 2010 (PDF - 136KB)