Tuaisceart Éireann

Tá An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais meáite ar chuidiú le teacht ar réiteach do na saincheisteanna atá fós le socrú i bPróiseas Síochána Thuaisceart Éireann. Tá an Roinn meáite ar dheireadh a chur le paraimíleatachas de gach sórt ar oileán na hÉireann agus ar thacú leis na forais dhaonlathacha i dTuaisceart Éireann.


Cothaíonn an Roinn, freisin, comhoibriú idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht an hÉireann ó thaobh ceartais choiriúil agus póilíneachta de.

 

 

  

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: