An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí- Tuarascáil Bhliantúil 2008

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí- Tuarascáil Bhliantúil 2008 (PDF, 3.21MB) 

Leagann an Tuarascáil Bhliantúil seo amach an dul chun cinn a rinne an Roinn ar na cuspóirí a leagadh amach i Ráiteas Straitéise na Roinne 2008-2010,  comh maith le forbairtí tábhachtacha agus cuspóirí eile i rith na bliana.