Athbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann (UPR) Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine

Tá Tuarascáil Náisiúnta na hÉireann i dtaca le staid chearta an duine sa tír seo á hullmhú ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais don phróiseas a bhaineann le hAthbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann (UPR) Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine. Tá tuilleadh eolais ar fail ar www.upr.ie