Coireacht agus Forfheidhmiú an Dlí

Ardtosaíocht don Roinn is ea dul i ngleic le gach cineál coireachta. Táimid tiomanta do pé gníomhartha is gá a dhéanamh chun:

  • leibhéal na coireachta inár sochaí a laghdú
  • ár bpobail agus ár sráideanna a dhéanamh níos sábháilte
  • ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh i gcomhréir le hoibleagáidí idirnáisiúnta agus ceart deanna

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: