Sábháilteacht agus Slándáil

Imríonn an Roinn ról ríthábhachtach maidir le slándáil an Stáit agus sábháilteacht a phobail a chinntiú. Tá an méid seo a leanas san áireamh lenár bhfreagrachtaí sa réimse seo:

  • ag tabhairt tacaíochta le héigeandálaí móra a bhainistiú ar bhealach éifeachtach comhordaithe
  • beartais maidir le hairm thine agus pléascaigh a cheapadh agus a chur i ngníomh 
  • bagairt na sceimhlitheoireachta, cibé acu sceimhlitheoireacht intíre nó idirnáisiúnta, a chomhrac

 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: