Hallaí Rince

Tá an reachtaíocht a rialaíonn ceadúnais rince phoiblí a dheonú leagtha amach san Acht um Hallaí Rinnce Puiblí, 1935. Deonaíonn an Breitheamh Cúirte Dúiche sa líomatáiste ceadúnas de réir mar is cuí chun halla rince a oibriú. Níl aon fheidhm dhíreach ag an Aire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí i ndáil leis an ábhar seo.