Socruithe maidir le hAm Samhraidh/Geimhridh

Tosaíonn Am Geimhridh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich (MAG) an Domhnach deireanach i nDeireadh Fómhair gach bliain. Déantar cloig a chur siar uair an chloig.

Tagann deireadh le hAm Geimhridh ar 1.00 a.m. MAG an Domhnach deireanach i Márta na bliana dár gcionn. Déantar cloig a chur ar aghaidh uair an chloig, ar comhartha é go bhfuil am samhraidh ag tosú.

Cuirimid athruithe maidir le ham geimhridh agus am samhraidh in iúl don phobal i gcoitinne trí na meáin.

Tá na socruithe seo leagtha amach san Ordú um Am Geimhridh 2001, atá ar fáil ar www.irishstatutebook.ie. Tugann an t-ordú éifeacht do Threoir 2000/84/CE an 19 Eanáir, 2001, ón Aontas Eorpach. Dá bharr sin, cuireann gach ballstát den AE tús san am céanna le ham samhraidh; dá bharr sin, is iad na difríochtaí ama céanna a bhíonn idir ballstáit ar feadh na bliana.