Eolas Fúinne

Is é an comh-mhisean atá againn cuidiú le háit níos sábháilte agus níos cothroime a dhéanamh d’Éirinn mar áit le cónaí, le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air agus le gnó a dhéanamh ann. Síneann dualgas theaghlach Dlí agus Cirt thar raon d’imní a bhíonn ar dhaoine agus téann i ndréim le gnéithe i saol an náisiúin a bhíonn éagsúil mar chosaint beatha agus maoine, cosc agus aimsiú i gcás coireanna; seirbhísí a sholáthar do cheannach agus do dhíol maoine; bainistiú a dhéanamh ar inimirce isteach sa Stát; tacú le lánpháirtiú agus Seirbhís Cúirteanna agus cineálacha eile binsí fiosraithe a sholáthar. Ar bhonn idirnáisiúnta déanann an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóiriú Dlí agus an Roinn freastal ar leasanna na hÉireann maidir le cúrsaí Dlí agus Cirt agus gnóthaí Baile trína bheith lánpháirteach san Aontas Eorpach, i gComhairle na hEorpa agus sna Náisiúin Aontaithe i measc fóram eile idirnáisiúnta.


Tá an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais struchtúrtha thart ar charnáin Rannán, gach ceann díobh faoi stiúir chomhalta den Choiste Comhairle Bainistíochta (MAC), atá freagrach as riarachán agus polasaí maidir le:

  • An Garda Síochána
  • Inimirce agus Seirbhísí Coibhneasacha
  • Athchóiriú Dlí Sibhialta
  • Polasaí na gCúirteanna
  • Coiriúlacht, Slándáil agus Tuaisceart Éireann agus Athchóiriú an Dlí Coiriúil
  • Cúrsaí AE/Idirnáisiúnta
  • Acmhainní Daonna, Seirbhísí Corparáideacha, Forbairt Eagraíochta, Forbairt Tionscnamh, Airgeadas, Iniúchadh Inmheánach agus TF
  • Cúnamh Frithpháirteach agus Eiseachadadh
  • Polasaí um Príosúin agus Promhadh
  • Áisineacht Fháilte agus ComhtháiteMar aon le sin tá an t- Ard Stiúrthóir and Seirbhís Phriosúin na hÉireann agus an Stiúrthóir na Seirbhís Promhaidh agus Ceannaire an t-Aonad Frith- Ghainneála mar lucht Choiste Comhairle Bainistíochta (MAC). Tá beirt Príomhoifigí, ainmnithe ag mórgrúpa Príomhoifigí na Roinne, rannpháirteach i Choiste Comhairle Bainistíochta freisin

Ar an iomlán, i mí Mártsa 2014 bhí thart ar 22,262 duine fostaithe feadh Dlí agus Cirt agus Comhionannais (san áireamh an Garda Síochána agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann).

Tá tuilleadh eolais faoin Roinn agus na oifigí ghaolmhara feach san Cairt Eagraíochta. Tá an chairt seo sainmhínithe de bharr na sé tosaíochtaí straitéiseacha/ Cláir Straitéiseach

 

 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: