Acht na dTeangacha Oifigiúla

Is í príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná soláthar níos mó de sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fáil ón tseirbhís phoiblí ar chaighdeán níos airde. Tá ar ranna Rialtais agus ar chomhlachtaí poiblí eile plean comhtháite comhaontaithe a ullmhú chun a leithéidí de sheirbhísí a sholáthar nuair a iarrann an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta orthu é sin a dhéanamh.

Tugtar scéimeanna ar na pleananna sin. Cuireadh tús le Scéim Thionscnaimh Ghaeilge (PDF - 270KB)na Roinne seo an 30 Meitheamh, 2006.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: