An Preas agus Foilseacháin

Déantar faisnéis a bhaineann le ceisteanna faoi shainchúram na Roinne a scaipeadh ar mhodhanna éagsúla. Roghnaigh ó na cinn atá liostaithe thíos.
Tá sé de chúram ar an bPreasoifig seirbhís a chur ar fáil do na meáin chlóite agus chraolta ar son an Aire, na nAirí Stáit agus na Roinne i gcoitinne.
 

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Preasoifig
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
94 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Fón: + 353 1 602-8712 / 602-8359
Facs: + 353 1 678-9003
Ríomhphost: pressoffice@justice.ie 

 

 

 

  

 

 

 

Féadtar faisnéis a bhaineann le hobair Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) a fháil ar a láithreán Gréasáin ag www.inis.gov.ie.

 

 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: