Feidhmeanna Rialála Eile

  • 05/07/2010   An Scéim Chúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla
    An Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí, ag cothabháil na slándála pobail agus ag cur léi, agus ag cur sochaí chothrom chun cinn trí réimse beartas agus seirbhísí ardchaighdeáin.