Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Saoránaigh Scothaosta agus an Choireacht'

I mí na Samhna 2010, thionóil an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais seisiún comhairliúcháin le saoránaigh scothaosta i dtaca leis an gcoireacht. Is éard a rinneadh i rith an tseisiúin ná éascaíocht a dhéanamh do ghrúpaí oibre a raibh téama faoi leith ag gach ceann acu.

Thug an 46 duine a ghlac páirt sa seisiún comhairliúcháin aghaidh ar raon saincheisteanna agus thug na rannpháirtithe go leor people moltaí agus tuairimí spéisiúla. Cuirtear na moltaí sin le chéile sa tuairisc faoi na ceannteidil seo a leanas: réamhchúraimí a bhaineann le slándáil phearsanta, An Garda Síochána / forfheidhmiú an dlí agus an Pobal.

I mí Eanáir 2011, d’fhoilsigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tuairisc ar an seisiún comhairliúcháin le saoránaigh scothaosta i dtaca leis an gcoireacht.

Tuairisc ar an Seisiún Comhairliúcháin le Saoránaigh Scothaosta i dtaca leis an gCoireacht 

 

Forléargas ar Phróiseas an Pháipéir Bháin ar an gCoireacht 

Comhairliúchán 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

An Tríú Phlécháipéis 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' 

Cáipéis an Tríú Plécháipéis – 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Tuairisc ar an gComhairliúchán le Daoine Óga faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht' 

An Ceathrú Plécháipéis 'An Pobal agus Córas an Cheartais Choiriúil' 

Cláraigh chun eolas cothrom le dáta a fháil